Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 6. 2022

Datum objave: 10. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 30. 6. 2022

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 1651/11 v izmeri 37 m2, k. o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1651/11).

Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop do stanovanjskega objekta na zemljišču, ki neposredno meji na navedeno zemljišče.

Cena navedene nepremičnine 4.440,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke