Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 7. 2022

Datum objave: 14. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 4. 7. 2022

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2097/48 k.o. 1776 Lipoglav v izmeri 51 m2.

Cena nepremičnine znaša 2.040,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke