Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 9. 2012

Datum objave: 13. 9. 2012
Rok za prijavo: 28. 9. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 349/33 k.o. Šujica, za potrebe prekopa zemljišča, položitev cevi, zamenjavo obstoječe KKS omare, postavitev priključne merilne omare in ureditev elektro odjemnega mesta.

Razpisne datoteke