Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 7. 2022

Datum objave: 22. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 12. 7. 2022

Predmet oddaje v najem: del zemljišča parc. št. 118/6, v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 2678 118/6) k.o. 2678 Golovec

Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 5 let za opravljanje poslovne dejavnosti (postavitev premičnega čebelnjaka).

Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 30,00 EUR na leto.

Razpisne datoteke