Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 7. 2022

Datum objave: 22. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 12. 7. 2022

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 445/5 v izmeri 66 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 445/5). Zemljišče v naravi predstavlja neposreden dostop do stanovanjskega objekta na zemljišču, ki neposredno meji na navedeno zemljišče.

Cena navedene nepremičnine 7.920,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke