Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 7. 2022

Datum objave: 24. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 14. 7. 2022

Prodaja nepremičnin: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 414/44 v izmeri 2 m2 (ID znak: parcela 1722 414/44) in pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 407/9 v izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1722 407/9), obe k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

Cena navedenih nepremičnin skupaj znaša 7.040,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke