Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 7. 2022

Datum objave: 27. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 20. 7. 2022

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnine na naslovu Pokopališka cesta 35, Ljubljana.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2022.

Prodajana cena: 1.006.200,00 EUR Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača prodajalec.

Razpisne datoteke