Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 9. 2012

Datum objave: 13. 9. 2012
Rok za prijavo: 28. 9. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na parc. št. 2257/1 k.o. Stožice, za potrebe ureditve KKS omrežja-položitev cevi, postavitev elektro priključne merilne omare in ureditev elektro odjemnega mesta z ločenim števcem porabe električne energije.

Razpisne datoteke