Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 7. 2022

Datum objave: 29. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 19. 7. 2022

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče parc. št. 2515 v izmeri 507 m2, k. o. 1737 Tabor, (ID znak: parcela 1737 2515), od tega se prodaja 4/27 solastniški delež v izmeri 75,11 m2 .

Cena navedene nepremičnine 18.778,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke