Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 7. 2022

Datum objave: 30. 6. 2022
Rok za sprejem ponudb: 20. 7. 2022

Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 154/13 k.o. 1772 Slape

Cena nepremičnine znaša 10.720,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke