Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 7. 2022

Datum objave: 5. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 25. 7. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 1128/7 v izmeri 6 m2 (ID znak: parcela 1734 1128/7) k. o. 1734 Ježica.

Cena navedene nepremičnine znaša 1.056,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke