Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 7. 2022

Datum objave: 5. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 25. 7. 2022

Prodaja nepremičnine: stavbno zemljišče s parc. št. 246/4 v izmeri 64 m2 (ID znak: parcela 1695 246/4) k. o. 1695 Karlovško predmestje

Cena navedene nepremičnine znaša 7.680,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke