Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 7. 2022

Datum objave: 6. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 26. 7. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2298/47 v izmeri 45 m2 (ID znak: parcela 1735 2298/47), k. o. 1735 Stožice.

Cena navedene nepremičnine znaša 7.920,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke