Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 7. 2022

Datum objave: 8. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 28. 7. 2022

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 193/14 v izmeri 110 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, ID znak: parcela 1695 193/14. Pri zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d. in plomba na podlagi vloženega zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist Telemach, d. o. o.. Zemljišče v naravi leži v podaljšku vrta oz. zelenice k stanovanjskemu objektu ter med železniško progo in tako nima samostojnega dostopa z javne površine.

Cena navedene nepremičnine je 19.360,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

Razpisne datoteke