Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 8. 2022

Datum objave: 12. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 1. 8. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 112/16 v izmeri 17 m2, k.o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 112/16).

Cena navedene nepremičnine 2.040,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke