Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 8. 2022

Datum objave: 20. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 9. 8. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1412/19 v izmeri 5 m2, k.o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 1412/19).

Cena navedene nepremičnine 500,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke