Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 8. 2022

Datum objave: 27. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 16. 8. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 550/14 v izmeri 70 m2, k. o. 1732 Štepanja vas, (ID znak: parcela 1737 2775/2).

Cena navedene nepremičnine 8.400,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke