Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 8. 2022

Datum objave: 29. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 18. 8. 2022

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/3 (ID znak: parcela 2680 2466/3) v izmeri 75 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

Cena navedene nepremičnine je 11.250,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke