Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 8. 2022

Datum objave: 29. 7. 2022
Rok za sprejem ponudb: 18. 8. 2022

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 1433/8 (ID znak: parcela 1753 1433/8) v izmeri 144m², k. o. 1753 Vižmarje.

Cena navedene nepremičnine je 17.280,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke