Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 9. 2022

Datum objave: 17. 8. 2022
Rok za sprejem ponudb: 6. 9. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 2298/46 v izmeri 48 m2 (ID znak: parcela 1735 2298/46), k. o. 1735 Stožice.

Cena navedene nepremičnine znaša 8.448,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke