Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 10. 2022

Datum objave: 13. 9. 2022
Rok za sprejem ponudb: 3. 10. 2022

Prodaja nepremičnin: zemljišče s parc. št. 227/1 k.o. 2299 Lokve v izmeri 212 m2 / delež do 16/210 in zemljišče s parc. št. 227/2 k.o. 2299 Lokve v izmeri 137 m2 /delež do 16/210.

Cena solastniških deležev nepremičnin znaša 5.460,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke