Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 10. 2022

Datum objave: 16. 9. 2022
Rok za sprejem ponudb: 6. 10. 2022

Prodaja kmetijskega zemljišča K1: kmetijsko zemljišče parc. št. 137/3 v izmeri 412 m2, k. o. 1759 Podgorica, (ID znak: parcela 1759 137/3).

Cena navedene nepremičnine 12.360,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke