Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 10. 2022

Datum objave: 21. 9. 2022
Rok za sprejem ponudb: 11. 10. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1729/71 v izmeri 99 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 1729/71).

Cena navedene nepremičnine 14.850,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke