Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 10. 2022

Datum objave: 29. 9. 2022
Rok za sprejem ponudb: 19. 10. 2022

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1055/1 k.o. 1733 Bizovik v izmeri 220 m2

Cena zemljišča znaša 6.600,00 EUR brez davka, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke