Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 11. 2022

Datum objave: 12. 10. 2022
Rok za sprejem ponudb: 1. 11. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 282/38 v izmeri 15 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: parcela 1722 282/38).

Cena navedene nepremičnine 2.640,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke