Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 11. 2022

Datum objave: 13. 10. 2022
Rok za sprejem ponudb: 2. 11. 2022

Prodaja stavbnih zemljišč s parc. št. 679/9 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/9 in s parc. št. 679/10 v izmeri 87 m2, k. o. 1772 – Slape, ID znak: parcela 1772 679/10. Pri zemljiščih sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti, obe v korist in na ime imetnika, Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

Cena navedenih obeh zemljišč skupaj je 20.880,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke