Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 11. 2022

Datum objave: 27. 10. 2022
Rok za sprejem ponudb: 16. 11. 2022

Prodaja nepremičnine: solastniškega deleža do 3487/10000 nepremičnine z ID oznako: 1737-564-3 ( katastrska občina 1737 Tabor, stavba št. 564 del stavbe št. 3), v naravi prostor v kletni etaži v izmeri 8,75 m2 na naslovu Komenskega ulica 14 v Ljubljani, ki je v izredno slabem stanju.
Prednost pri nakupu nepremičnine ima solastnik predmetne nepremičnine.

Prodajna cena: 6.125,00 EUR ( z besedo: šest tisoč sto pet in dvajset evrov 00/100). Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke