Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 11. 2022

Datum objave: 28. 10. 2022
Rok za sprejem ponudb: 17. 11. 2022

Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: Tri stavbe (P01), ki stojijo na parcelah 1505/11, 1505/12 in 1505/13, vse k.o. Vič, v skupni izmeri 342,90 m2, skupaj s pripadajočim zemljiščem parc. št. 1505/10, v izmeri 1735 m2 k.o. Vič (do ceste), Cesta dolomitskega odreda 11, Ljubljana.

Razpisne datoteke