Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 12. 2022

Datum objave: 15. 11. 2022
Rok za sprejem ponudb: 5. 12. 2022

Prodaja nepremičnine:
- nepozidano stavbno zemljišče - parc. št. 883/2 (ID znak: parcela 1746 883/2) v izmeri 67 m², k. o. 1746 Rašica in
- pozidano stavbno zemljišče - parc. št. 883/3 (ID znak: parcela 1746 883/3) v izmeri 47 m², k. o. 1746 Rašica

Cena navedenih nepremičnin je 14.972,00 EUR brez pripadajočega davka.  Na predmetnih zemljiščih je vknjižena plomba v korist Telekom Slovenije d.d

Razpisne datoteke