Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 12. 2022

Datum objave: 15. 11. 2022
Rok za sprejem ponudb: 5. 12. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče - parc. št. 2466/5 (ID znak: parcela 2680 2466/5) v izmeri 73 m², k. o. 2680 Nove Jarše.

Cena navedene nepremičnine je 10.950,00 EUR brez 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke