Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 12. 2022

Datum objave: 22. 11. 2022
Rok za sprejem ponudb: 12. 12. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 260/32 v izmeri 13 m2, k. o. 1727 Poljansko predmestje (ID znak: parcela 1727 260/32).

Cena navedene nepremičnine je 2.860,00 EUR brez 2% DPN, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke