Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 12. 2022

Datum objave: 29. 11. 2022
Rok za sprejem ponudb: 19. 12. 2022

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 750/12 v izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 1755 750/12) k. o. 1755 Glince.

Cena navedene nepremičnine znaša 5.250,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke