Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 1. 2023

Datum objave: 22. 12. 2022
Rok za sprejem ponudb: 11. 1. 2023

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 210/8 v izmeri 162 m2 (ID znak: parcela 1735 210/8), k. o. 1735 Stožice.

Cena navedene nepremičnine znaša 16.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke