Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 12. 2012

Datum objave: 20. 11. 2012
Rok za prijavo: 6. 12. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na zemljišču s par. št. 376/1 in 370/8, obe k.o. Slape, za potrebe izgradnje, uporabe in vzdrževanja vročevodnega omrežja ob Zaloški cesti v Ljubljani.

Razpisne datoteke