Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 1. 2023

Datum objave: 22. 12. 2022
Rok za sprejem ponudb: 11. 1. 2023

Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 1053/5, v izmeri 105 m2 (ID znak: parcela 1740 1053/5) k.o. 1740 Spodnja Šiška

Najemno obdobje in namen oddaje: Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za namen parkiranja.

Cena najema zemljišč: Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 525,00 EUR na leto.

Razpisne datoteke