Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 1. 2023

Datum objave: 22. 12. 2022
Rok za sprejem ponudb: 11. 1. 2023

Prodaja nepremičnino – 7/1000 solastniškega deleža Mestne občine Ljubljana na nepremičnini na naslovu Knezova ulica 4 v Ljubljani: - ID 1740-1082-122 v izmeri 35,10 m2

Stanovanje je veliko 35,10m2, delež MOL je 7/1000, kar znaša 0,25m2. Stanovanje je zasedeno s solastnikom. MOL nima dostopa do stanovanja. Nepremičnina se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnikov.

Prodajna cena: 570,36 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke