Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 1. 2023

Datum objave: 27. 12. 2022
Rok za sprejem ponudb: 16. 1. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 2580/9 k.o. 1696 Rudnik v izmeri 23 m2

Cena nepremičnine znaša 1.840,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke