Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 2. 2023

Datum objave: 24. 1. 2023
Rok za sprejem ponudb: 13. 2. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 935/8 k.o. 1722 Trnovsko predmestje v izmeri 92 m2. Cena nepremičnine znaša 16.192,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke