Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 2. 2023

Datum objave: 1. 2. 2023
Rok za sprejem ponudb: 21. 2. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 523/22 v izmeri 8 m2 k. o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 523/22). Cena navedene nepremičnine znaša 960,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke