Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 3. 2023

Datum objave: 10. 2. 2023
Rok za prijavo: 2. 3. 2023

Oddaja v najem: zemljišče parc. št. 681/3 – delno, v izmeri 80 m2 (ID znak: parcela 1739 681/3) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

Zemljišče oddamo v najem za določen čas 2 let za namen otroškega igrišča.

Cena najema zemljišča znaša 960,00 EUR/letno.

Razpisne datoteke