Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 3. 2023

Datum objave: 14. 2. 2023
Rok za sprejem ponudb: 6. 3. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 523/21 v izmeri 5 m2 k. o. 1753 Vižmarje (ID znak: parcela 1753 523/21).

Cena navedene nepremičnine znaša 880,00 EUR brez 2% DPN

Razpisne datoteke