Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 12. 2012

Datum objave: 28. 11. 2012
Rok za prijavo: 13. 12. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev stvarne služnosti na par. št. 1157/3 k.o. Bežigrad, za potrebe izgradnje vodovodnega priključka zaradi priključitve novozgrajenega laboratorijskega prizidka k obstoječemu objektu Vojkova cesta 1b, na javno komunalno infrastrukturo.

Razpisne datoteke