Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 3. 2023

Datum objave: 14. 2. 2023
Rok za sprejem ponudb: 6. 3. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 844/2 k.o. 1739 Zgornja Šiška v izmeri 17 m2

Cena nepremičnine znaša 2.550,00 EUR brez davka

Razpisne datoteke