Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 3. 2023

Datum objave: 28. 2. 2023
Rok za sprejem ponudb: 20. 3. 2023

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 1178/4 k.o. 1734 Ježica v izmeri 24 m2 Cena nepremičnine znaša 3.600,00 EUR brez davka

Razpisne datoteke