Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 3. 2023

Datum objave: 1. 3. 2023
Rok za sprejem ponudb: 21. 3. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 112/15 v izmeri 40 m2, k. o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 112/15.  Cena navedene nepremičnine 6.000,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke