Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 3. 2023

Datum objave: 8. 3. 2023
Rok za sprejem ponudb: 28. 3. 2023

Prodaja zemljišč: Zemljišči parc. št. 2196/26 v izmeri 1 m2 in parc.št. 2196/27 v izmeri 1 m2, obe k. o. 2636 Bežigrad, (ID znak: parcela 2636 2196/26 2196/27).

Cena navedene nepremičnine 1.000,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke