Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 4. 2023

Datum objave: 17. 3. 2023
Rok za sprejem ponudb: 6. 4. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišči parc. št. 2084/63 v izmeri 13 m2 in parc.št.2092/100 v izmeri 19 m2, k. o. 1723 Vič, (ID znak: parcela 1723 2084/63 2092/100). Cena navedenih nepremičnin 4.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke