Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 4. 2023

Datum objave: 29. 3. 2023
Rok za prijavo: 18. 4. 2023

Prodaja zemljišča s parc. št. 430/46 v izmeri 71 m2  k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 430/46).

Cena navedene nepremičnine 12.496,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke