Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 5. 2023

Datum objave: 19. 4. 2023
Rok za sprejem ponudb: 9. 5. 2023

Prodaja zemljišča: zemljišče parc. št. 714/3 v izmeri 210 m2, k. o. 1773 Dobrunje, (ID znak: parcela 1773 714/3.

Cena navedene nepremičnine 19.950,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke