Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 5. 2023

Datum objave: 25. 4. 2023
Rok za sprejem ponudb: 15. 5. 2023

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 550/20 v izmeri 67 m2, k. o. 1732 Štepanja vas, (ID znak: parcela 1737 550/20).

Cena navedene nepremičnine 10.050,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke